Služby

Účetnictví a ekonomie

Ekonomická správa společností [at a distance], daňové a účetní poradenství

Naše společnost poskytuje daňové a účetní služby, včetně ekonomického vedení společností. Princip je založen na informačním ekonomickém systému Helios Orange.

Pomocí tohoto IS jsme schopni pokrýt a zabezpečit ekonomické požadavky jakýchkoliv subjektů. Výhodou našeho řešení, je využití našich znalostí informačních systémů a informačních technologií, kdy našim klientům nabízíme několik modulárních možností.

Našim stávajícím klientům poskytované služby šetří investiční i režijní náklady na provoz, ať se jedná o společnosti malé, obchodní, nebo velké výrobní podniky.

Ke každému řešení přistupujeme individuálně a s vysokou profesní odborností.

Služby

 • vedení účetnictví pro právnické a fyzické osoby
 • vedení daňové evidence
 • zpracování účetnictví, účetní závěrky a účetních sestav a výkazů
 • měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
 • zpracování cestovních náhrad na základě podkladů
 • zpracování měsíčních a čtvrtletních výkazů pro finanční úřad
 • jednorázové zpracování účetnictví
 • zavedení účetního systému
 • účetní dohled ve firmě, konzultace on-line
 • zpětná rekonstrukce účetnictví
 • zpracování účetních statistických výkazů
 • optimalizace nákladů
 • sledování tržeb
 • účetní poradenství
 • vyřízení veškerých registrací ( přihlášení firmy, FÚ, SP a ZP)
 • majetková evidence včetně karet majetku a odpisů
 • elektronická komunikace při vystavování dokladů a faktur
 • předávání a přebírání dokladů v sídle Vaší firmy

Ekonomické systémy

V rámci ekonomické správy společnosti využíváme online účetní software
ABRA Flexi, dále pracujeme v ekonomickém systému Helios Orange, nebo můžeme využít stávající programové vybavení zákazníka tak, aby pro něj byl přechod co nejpříjemnější. Ekonomické systémy, ve kterých běžně pracujeme:

 1. Helios Orange
 2. Helios Green
 3. FlexiBee
 4. DUEL (Ježek software)

Pro individuální nabídku prosím kontaktujte odpovědnou osobu, uvedenou v kontaktech. Odpovědnou osobou ekonomického úseku je Monika Raková.