Služby

Účetnictví a ekonomie

Ekonomická správa společností [at a distance], daňové a účetní poradenství

Naše společnost poskytuje daňové a účetní služby, včetně ekonomického vedení společností. Princip je založen na informačním ekonomickém systému Helios Orange.

Pomocí tohoto IS jsme schopni pokrýt a zabezpečit ekonomické požadavky jakýchkoliv subjektů. Výhodou našeho řešení, je využití našich znalostí informačních systémů a informačních technologií, kdy našim klientům nabízíme několik modulárních možností.

Našim stávajícím klientům poskytované služby šetří investiční i režijní náklady na provoz, ať se jedná o společnosti malé, obchodní, nebo velké výrobní podniky.

Ke každému řešení přistupujeme individuálně a s vysokou profesní odborností.

Služby

 • vedení účetnictví pro právnické a fyzické osoby
 • vedení daňové evidence
 • zpracování účetnictví, účetní závěrky a účetních sestav a výkazů
 • měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
 • zpracování cestovních náhrad na základě podkladů
 • zpracování měsíčních a čtvrtletních výkazů pro finanční úřad
 • jednorázové zpracování účetnictví
 • zavedení účetního systému
 • účetní dohled ve firmě, konzultace on-line
 • zpětná rekonstrukce účetnictví
 • zpracování účetních statistických výkazů
 • optimalizace nákladů
 • sledování tržeb
 • účetní poradenství
 • vyřízení veškerých registrací ( přihlášení firmy, FÚ, SP a ZP)
 • majetková evidence včetně karet majetku a odpisů
 • elektronická komunikace při vystavování dokladů a faktur
 • předávání a přebírání dokladů v sídle Vaší firmy

Ekonomické systémy

V rámci ekonomické správy společnosti nabízíme informační ekonomický systém Helios Orange, nebo můžeme využít stávající programové vybavení zákazníka tak, aby pro něj byl přechod co nejpříjemnější. Ekonomické systémy, ve kterých běžně pracujeme:

 1. Helios Orange
 2. Helios Green
 3. FlexiBee
 4. DUEL (Ježek software)

Pro individuální nabídku prosím kontaktujte odpovědnou osobu, uvedenou v kontaktech. Odpovědnou osobou ekonomického úseku je Monika Raková.